Databeskyttelse

Privatlivspolitik for Lemvig Fitness 01.06.2018

I forbindelse med dit medlemskab i Lemvig Fitness, behandler vi en række oplysninger om dig.
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data.

Vi har udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data som medlem af Lemvig Fitness. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt, der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Lemvig Fitness.

Lemvig Fitness er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end de beskrevne i denne privatlivspolitik.

Kontaktoplysning:
Lemvig Fitness
Christinelystvej 8, 7620 Lemvig
CVR-nr: 29845476
Telefon: 42 19 19 17
Mail: mail@lemvigfitness.dk

Vi behandler personoplysninger på både børn og unge under 18 år samt voksne.
Som udgangspunkt behandler vi alene almindelige personoplysninger i form af oplysninger om navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, foto legitimation samt indmeldelsesdato.

For det tilfælde at du arbejder i Lemvig Fitness som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådanne tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

Sportssolution
Økonomisystem
Dibs

Personoplysningerne behandlet af Lemvig Fitness indhentes alene hos dig eller den værge, som har indmeldt dig. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os og indtil 120 dage efter din udmeldelse af Lemvig Fitness

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Har du brug for at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Indsigtsret
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk